top of page

Manuellterapi 2.0

"The goal is to do the least — to achieve the most."

icon_brain-waves.png

Utdanning

Manuellterapeuter har siden 01.01.2006 primærkontaktstatus innenfor sitt fagområde (nerve-, muskel- og skjelettsystemet) slik som leger, tannleger og psykologer. Man trenger derfor ikke henvisning fra lege for å oppsøke en autorisert manuellterapeut eller for å få trygderefusjon. Manuellterapi har vært praktisert i Norge siden 1950-tallet. Manuellterapi er en universitetsutdanning på mastergradsnivå og det tar 7 år å bli manuellterapeut.

▪  3-årig bachelorgrad, 180 sp i fysioterapi ved høgskole/universitet

▪  2 år med klinisk praksis (1 år turnustjeneste og 1 år ordinær praksis)

▪  2-årig mastergrad, 120 sp i manuellterapi ved Universitetet i Bergen

Undersøkelse

Under første konsultasjon brukes det god tid (60 minutter) på en strukturert samtale for å nøye kartlegge tidligere sykehistorie og følgende faktorer:

 

▪  Stress

▪  Søvn

▪  Ernæring

▪  Trening og fysisk helse

▪  Medisiner og kosttilskudd

▪  Mental og emosjonell helse

Etter den innledende samtalen gjennomføres en grundig fysisk undersøkelse av aktuell kroppsregion: nakke, kjeve, rygg, bekken, hofte, kne, legg, ankel, fot, skulder, albue eller hånd. Det benyttes både generelle og spesifikke tester for å vurdere kroppens ledd med tilhørende vevsstrukturer med tanke på bevegelighet, styrke, stabilitet, nevrologi, motorisk kontroll og pustemønster. Undersøkelsen leder til en diagnose på både vevs- og funksjonsnivå. Den utføres med en grunnleggende forståelse for at diagnosen også kan skyldes psykologiske og sosiale forhold.

 

Alle får informasjon om diagnosen, råd om hvordan man skal forholde seg til plagene, ta ansvar for egen helse og være fysisk aktiv hver dag.

Etter undersøkelsen kan det ved behov henvises til bildediagnostikk, spesialisthelsetjenesten, kirurgi eller andre spesialiteter innenfor fysioterapi (f.eks.: psykomotorisk, nevrologi m.fl.).

Behandling vs. Prosedyre

Det er viktig å forstå forskjellen på hva en behandling og hva en prosedyre er for noe. 

 

En behandling er noe som blir gitt til deg og meningen bakom dette er å forlate behandlingen med en følelse av velvære. Det innebærer ingen egeninnsats. Et eksempel på dette er massasje hos en massør. Klinikken er med andre ord ikke et massasjeinstitutt.

 

En prosedyre er noe som blir utført for deg. Eksempler på dette er manuell  leddmanipulasjon, leddartikulering og leddmobilisering — som har til hensikt å avlaste og således redusere belastningen på nervesystemet og derav øke kroppens funksjon. Det er pasienten selv som mellom konsultasjonene oppnår tilfriskning eller symptomfrihet. Det er derfor det legges stor vekt på egeninnsats til hvert enkelt individ som oppsøker klinikken. Man blir ikke bedre av plagene sine uten noen form for endring i sin hverdag. Råd og veiledning for å mestre egen helse er helt avgjørende for å lykkes. Satt i et tidsperspektiv, så er man 1% av sin våkne tid hos en terapeut og 99% av resterende tid med seg selv og sine plager.

En manuellterapi-konsultasjon varer inntil 30 minutter. Resultater kan ikke garanteres, og varierer fra person til person. Det er ikke anbefalt at man går til flere terapeuter samtidig med snarlik kompetanse innenfor manuell medisin (kiropraktor, osteopat, naprapat) — årsaken til dette, er for å unngå eventuelle konflikter som kan oppstå med flere terapeuter innblandet.

Prosedyrer

▪  Manuell leddmanipulasjon med/uten dropp-teknikk.

▪  Manuell leddartikulering og leddmobilisering.

bottom of page