Manufacturing

Telemark Manuellterapi.png

Idrettsmedisin

Til idrettsmedisinen regnes bl.a. idrettsfysiologien (studiet av kroppsfunksjonene

under fysisk aktivitet), bruk av fysisk trening i forebyggelse og behandling av ulike sykdommer og skader, og forebyggelse og behandling av idrettsskader.

 

Innen idrettsmedisinen legges det imidlertid betydelig vekt på regelmessig veiledning under trening og konkurranser, en veiledning som særlig tar sikte på å forebygge skader og sykdommer. Dagens idrett, og særlig toppidretten, stiller så store krav at kroppens ulike vev ofte belastes opp mot og over tålegrensen. En viktig oppgave for idrettsmedisinen er å bidra til at utøvere uansett nivå får forståelse for at idrettsdeltakelse betinger en viss ressurstrening som kan forhindre overbelastninger med medfølgende skader.

 

De senere år er det innen idrettsmedisin lagt mer og mer vekt på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Bakgrunnen for dette er at forskning entydig viser at regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot utvikling av store folkesykdommer som hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes type 2, overvekt, fedme, tykktarmskreft og brystkreft.

 

Fysisk inaktivitet er en like viktig risikofaktor for tidlig død som røyking, kolesterol og høyt blodtrykk. Fysisk aktivitet forbedrer også mental helse og er viktig for muskel-, skjelett- og leddhelse. Regelmessig fysisk aktivitet er viktig i alle livsfaser — som en nødvendig faktor for barns normale vekst og utvikling, og som en avgjørende faktor for eldres helse, selvhjulpenhet og livskvalitet.

 

Dette er noe av grunnen til at idrettsmedisinen arbeider for å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i befolkningen.

Referanse

Mæhlum, Sverre & Bahr, Roald. Idrettsmedisin. Store medisinske leksikon. 13.02.2009

"Kroppen vår er skapt for bevegelse — derfor krever den daglig fysisk vedlikehold !"

Fra feiringen av rygghvirvlenes.jpg

Ulefossvegen 48, 3730 Skien  |  35 49 95 49  |  Mandag - Fredag: 08.00 - 16.00

Copyright © 2021 Telemark Manuellterapi