Manufacturing

Telemark Manuellterapi.png

Manuellterapi

Manuellterapeuter har siden 01.01.2006 primærkontaktstatus innenfor sitt fagområde (nerve-, muskel- og skjelettsystemet) slik som leger, tannleger og psykologer. Man trenger derfor ikke henvisning fra lege for å oppsøke en manuellterapeut eller for å få trygderefusjon (se Helfo). Manuellterapi har vært praktisert i Norge siden 1950-tallet.

Utdanning

Manuellterapi er en universitetsutdanning på mastergradsnivå.

 

Det tar 7 år å bli manuellterapeut:

▪  3-årig bachelorgrad, 180 sp i fysioterapi ved høgskole/universitet

▪  2 år med klinisk praksis (1 år turnustjeneste og 1 år ordinær praksis)

▪  2-årig mastergrad, 120 sp i manuellterapi ved Universitetet i Bergen

​​

Førstegangskonsultasjon

Under første konsultasjon brukes det god tid på en strukturert samtale for å nøye kartlegge tidligere sykehistorie og andre relevante tema som kan forklare, påvirke og opprettholde plagene.

 

Etter den innledende samtalen gjennomføres en grundig fysisk undersøkelse av aktuell kroppsregion: nakke, kjeve, rygg, bekken, hofte, kne, legg, ankel, fot, skulder, albue eller hånd. Det benyttes både generelle og spesifikke tester for å vurdere kroppens ledd med tilhørende vevsstrukturer med tanke på bevegelighet, styrke, stabilitet, nevrologi, motorisk kontroll og pust. Undersøkelsen leder til en diagnose på både vevs- og funksjonsnivå. Den utføres med en grunnleggende forståelse for at diagnosen også kan skyldes psykologiske og sosiale forhold. En førstegangskonsultasjon varer i 60 minutter.

 

Alle får informasjon om diagnosen, råd om hvordan man skal forholde seg til plagene, ta ansvar for egen helse og være fysisk aktiv hver dag (se denne).

Henvisning

Etter undersøkelsen kan det ved behov henvises til bildediagnostikk og spesialisthelsetjenesten.

 

Behandling vs. Prosedyre

Klinikkens grunnfilosofi vedrørende behandling er å forstå forskjellen på hva en behandling og hva en prosedyre er for noe. 

 

En behandling er noe som blir gitt til deg og meningen bakom dette er å forlate behandlingen med en følelse av velvære. Det innebærer ingen egeninnsats. Et eksempel på dette er massasje hos en massør.

 

En prosedyre er noe som blir utført for deg. Et eksempel på dette er leddmanipulasjon — som har til hensikt å avlaste og således redusere belastningen på nervesystemet og derav øke kroppens funksjon. Det er pasienten selv som mellom konsultasjonene oppnår tilfriskning eller symptomfrihet. Det er derfor det legges stor vekt på egeninnsats til hvert enkelt individ som oppsøker klinikken. Råd og veiledning for å mestre egen helse er avgjørende for å lykkes. Satt i et tidsperspektiv, så er man 1% av sin våkne tid hos en terapeut og 99% av resterende tid med seg selv og plagene sine.

En manuellterapi-konsultasjon varer inntil 30 minutter. Resultater kan ikke garanteres, og varierer fra person til person. Det er ikke akseptert at man går til flere terapeuter samtidig med snarlik kompetanse innenfor manuell medisin (kiropraktor, osteopat, naprapat) — årsaken til dette, er for å unngå eventuelle konflikter som kan oppstå med flere terapeuter innblandet.

 

Følgende prosedyrer blir benyttet:

▪  Leddmanipulasjon med/uten dropp-teknikk og leddartikulering.

▪  Normalisering av oppregulerte beskyttelsesreflekser.

▪  Enkle og få hjemmeøvelser for stressmestring og daglig fysisk vedlikehold.

"Ingen bedring uten endring !"

Atlas_Axis og noen til.jpg

Ulefossvegen 48, 3730 Skien  |  35 49 95 49  |  Mandag - Fredag: 08.00 - 16.00

Copyright © 2021 Telemark Manuellterapi